easy bootstrap site generator

Systém NET Karlovy Vary s.r.o.

Ceník služeb

Ceník servisních služeb

Speciální podmínky údržby mohou být dojednány v samotné servisní smlouvě.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
HW a SW práce na lokálních stanicích a periferiích 850,- Kč/hod 
Práce na File serverech a MS serverech 1800,- Kč/hod 

Ceny za smluvní údržbu:

Měsíční paušály:
Pracovní stanice, včetně jejich periferií
- cena za údržbu speciálních periferií bude řešena dohodou
- při vyšším počtu stanic se cena za stanici snižuje 300,- Kč 
File server včetně jeho připojení k Internetu 2000,- Kč 
MS Server 3200,- Kč 
Vzdálené zálohování na serverech SNET (2 x denně)
-vhodné pro aplikace účetnictví 1280,- Kč 

Hodinové sazby:

HW a SW práce na lokálních stanicích a periferiích 680,- Kč/hod 
Práce na File serverech a serverech MS 1000,- Kč/hod 
Výhody smluvních zákazníků:
Zásah do 24 hodin (obvyklá doba zásahu je do 2 hodin).
Bezplatné zapůjčení náhradní techniky (netýká se speciálních zařízení) po dobu záruční opravy.
Zapůjčení náhradní techniky (netýká se speciálních zařízení) po dobu opravy vadné techniky - zpoplatněno.
Místem reklamace je provozovna odběratele - bezplatné zajištění záruční opravy.
Bezplatné podávání telefonických informací (časově omezeno) - HotLine
Pokud je umožněna vzdálená správa bude Váš systém průběžně kontrolován - předcházení vážným poruchám a haváriím.